Ο σιδηρόδρομος Καλαμάκας - Βέρροιας μιά σημαντική εθνική ζημιά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατσουλίδης Σπ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Μαϊου 1931 ; έτ. VI, τεύχ. 144 , σ. 629-633
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο