Ο πρώτος εν Ελλάδι από του αέρος φωτοτοπογραφικός χάρτης Αθηνών - Περιχώρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ακαδημία Αθηνών
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 15 Σεπτεμβρίου 1931 ; έτ. VIΙ, τεύχ. 151 , σ. 190
Ακαδημία Αθηνών
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο