Η βελτίωσις της εξυπηρετήσεως του Πειραιώς και των ενδιάμεσων σταθμών διά του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χαριτάκης Θεμιστοκλής Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Σεπτεμβρίου 1931 ; έτ. VΙΙ, τεύχ. 152 , σ. 199-205
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο