Ο γεωθερμικός βαθμός και η θερμική αγωγιμότης των βράχων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Οκτωβρίου 1931 ; έτ. VΙΙ, τεύχ. 154 , σ. 182
Εκ του ξένου τύπου
Γεωλογία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο