Ναυτικαί τεχνικαί γνώσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φραγκούλης Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Νοεμβρίου 1931 ; έτ. VII, τεύχ. 156 , σ. 351
Βιβλιογραφία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο