Αι δονήσεις του εδάφους εκ της βιομηχανικής κινήσεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Rothe E.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Εργα , 15 Ιανουαρίου 1932 ; έτ. VII, τεύχ. 159 , σ. 405-410
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο