Νικόλαος Γεννηματάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Εργα , 15 Ιανουαρίου 1932 ; έτ. VII, τεύχ. 159 , σ. 423-425
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο