Η εξέλιξις της θεωρίας του δι'επιπλεύσεως εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γρώμανν Αιμίλιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Εργα , 30 Ιανουαρίου 1932 ; έτ. VIΙ, τεύχ. 160 , σ. 449 - 452
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια