Προκήρυξις βραβείων διά τα έτη 1932-1933

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Εργα , 30 Μαρτίου 1932 ; έτ. VIΙ, τεύχ. 164 , σ. 565
Ειδήσεις της βιομηχανίας, της συγκοινωνίας και των τεχνικών έργων
Ακαδημία Αθηνών
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια