Η εύρεσις του βάρους των φορτίων της μελάσσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Εργα , 15 Απριλίου 1932 ; έτ. VIΙ, τεύχ. 165 , σ. 594
Ακαδημία Αθηνών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο