Η θεωρία της ελαστικής επιφάνειας αι εξισώσεις της ελαστικής επιφάνειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μενάγιας Σπ. Η.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Εργα , 15 Μαϊου 1932 ; έτ. VIΙ, τεύχ. 167 , σ. 630-639
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο