Νέα συσκευή δι' εκχυλίσεις υπό ειδικάς συνθήκας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θώμης Γ. Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Εργα , 30 Μαϊου 1932 ; έτ. VIΙ, τεύχ. 168 , σ. 656-657
Ακαδημία Αθηνών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο