Ανύψωσις ύδατος δι' ατμού, πεπιεσμένου αέρος ή εκρηκτικών μιγμάτων μτφ. Δ. Ζησίμου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Casciani Clement
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1925
Πηγή:Εργα , 30 Αυγούστου 1925 ; έτ. Ι, τεύχ. 6 , σ. 145-148
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο