Οι πρώην βασ. σταύλοι να γίνωσι πλατεία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1925
Πηγή:Εργα , 15 Σεπτεμβρίου 1925 ; έτ. Ι, τεύχ. 7 , σ. 179
Η γνώμη της συντάξεως
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο