Μια νέα πλατεία εις το κέντρον των Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Szekely Eugen
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1925
Πηγή:Εργα , 30 Σεπτεμβρίου 1925 ; τ. Ι, τεύχ. 8 , σ. 188-192
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο