Μεγάλοι κινητήρες Diesel δια την κίνησιν των πλοίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1925
Πηγή:Εργα , 30 Σεπτεμβρίου 1925 ; τ. Ι, τεύχ. 8 , σ. 194-196
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο