Η Ακαδημία Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1926
Πηγή:Εργα , 15 Απριλίου 1926 ; έτ. Α', τεύχ. 21 , σ. 501-503
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο