Δημήτριος Διαμαντίδης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1926
Πηγή:Εργα , 30 Ιουνίου 1926 ; έτ. Α', τεύχ. 26 , σ. 44
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο