Η νέα σύμβασις της τηλεφωνικής συγκοινωνίας της Ελλάδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1926
Πηγή:Εργα , 15 Ιουλίου 1926 ; έτ. ΙΙ, τεύχ. 27 , σ. 65-68
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο