Η επανίδρυσις του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1926
Πηγή:Εργα , 15 Σεπτεμβρίου 1926 ; έτ. ΙΙ, τεύχ. 31 , σ. 165
Η γνώμη της συντάξεως
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο