Πως τα εργοστάσια Ford εξοικονόμησαν 7,5 δολλάρια κατ' αυτοκίνητον

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1926
Πηγή:Εργα , 15 Οκτωβρίου 1926 ; έτ. ΙΙ, τεύχ. 33 , σ. 212
Εκ του ξένου τύπου
Σιδηρόδρομοι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο