Το νέον κτίριον των πρώην Βασιλ. Σταύλων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1926
Πηγή:Εργα , 30 Δεκεμβρίου 1926 ; έτ. ΙΙ, τεύχ. 38 , σ. 322-333
Περιέχει:Μελέτη περί ανεγέρσεως κτιρίων επί του γηπέδου των Εθνικών Σταύλων, υπό των κων Κασσάνδρα και Μπόνη
Εισήγησις κου Ηλία Αγγελόπουλου, Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εις ανακοίνωσιν του μηχανικού κου Σπ. Αγαπητού "Περί ανεγειρόμενου κτιρίου εις γήπεδον τέως Βασιλικών Σταύλων"
Ανακοίνωσις κου Σπ. Αγαπητού, Μηχανικού, τη 8 Δεκεμβρίου 1926
Ανακοίνωσις κου Β. Κασσάνδρα εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον τη 16 Δεκεμβρίου 1926
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο