Αι πλατείαι των Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λελούδας Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1926
Πηγή:Εργα , 30 Δεκεμβρίου 1926 ; έτ. ΙΙ, τεύχ. 38 , σ. 334-337
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο