Μία νέα πλατεία εις τας Αθήνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1925
Πηγή:Εργα , 30 Σεπτεμβρίου 1925 ; τ. Ι, τεύχ. 8 , σ. 205
Η γνώμη της συντάξεως
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο