Το χλωριούχον ασβέστιον εις τα τσιμεντοκονιάματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1925
Πηγή:Εργα , 30 Οκτωβρίου 1925 ; τ. Ι, τεύχ. 10 , σ. 250
Εκ του ξένου τύπου
Δομική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο