Το κτίριον των πρώην Βασ. Σταύλων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγαπητός Σπ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1927
Πηγή:Εργα , 15 Ιανουαρίου 1927 ; έτ. Β', τεύχ. 39 , σ. 358- 359
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Επιστολή προς το Τεχνικόν Επιμελητήριον εις απάντηση της ανακοινώσεως του κ. Β. Κασσάνδρα του προηγουμένου τεύχους
DEWEY Γενικού θέματος:711 - (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ)