Η ασχήμια του λάκκου των πρώην Βασ. σταύλων να τελειώση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1927
Πηγή:Η γνώμη της συντάξεως
Εργα , 30 Ιουνίου 1927 ; έτ. III, τεύχ. 50 , σ. 47
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο