Η λίπανσις των μηχανών Diesel

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1927
Πηγή:Εργα , 30 Ιουλίου 1927 ; έτ. III, τεύχ. 52 , σ. [77]-80
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο