Οι υπόνομοι Αθηνών - Πειραιώς Η γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1927
Πηγή:Εργα , 15 Μαµιου 1927 ; έτ. II, τεύχ. 47 , σ. 549-552
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο