Η ανοικοδόμησις του γηπέδου των πρώην βασ. σταύλων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1927
Πηγή:Εργα , 30 Σεπτεμβρίου 1927 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 56 , σ. 217
Η γνώμη της συντάξεως
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο