Το φως κινείται με ταχύτητα επιβραδυνόμενην

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1927
Πηγή:Εργα , 30 Νοεμβρίου 1927 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 60, , σ. 317
Εκ του ξένου τύπου
Φυσική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο