1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
2

Βιβλίο
3
από Βασιλόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διδακτορική Διατριβή
5
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο