2
από Κοσκοσίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Διπλωματική Εργασία
3

Βιβλίο
4
από Βασιλόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διδακτορική Διατριβή
7
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
8
από Λυμπεράκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Διδακτορική Διατριβή
9
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο