4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού