1
από Ρέντζος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Μελέτη
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
11
από Καλλιγάς Α.Σ., Ρωμανός Α.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο