1
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
2
από Τριάντης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Κατσέλη Λούκα
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ξανθάκης Μανόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Θεοχάρης Κώνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες δίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Ζαχαρέας Αιμίλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Τόλιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Βελώνιας Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Δεσύλλας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Γεννηματάς Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας