1
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
3
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Θεουλάκης Π., Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Cakmak A.S, Erdik M., Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου