3
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
8
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
9
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10

Βιβλίο
11

Βιβλίο
13
από Κοκκινόπουλος Ε.Π., Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
14

Βιβλίο