Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 95 Πολιτιστική κληρονομιά 63 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 22 περισσότερα ...
4
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
5

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
15
17
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο