Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 7 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 7 Γεωλογία 5 Γρανίτες:Πετρολογία 5 Πολιτιστική κληρονομιά 5 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 4 Γεωδαισία-Μαθήματα 4 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Κουτσόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Σεμινάριο
3
από Εξουζίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
6
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Camuffo Dario, Sturaro Giovanni, Valentino Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Mattei Marina, Lazzarini Lorenzo, Pensabene Patrizio, Turi Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Prudencio M.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Gorbushina Anna A., Krumbein Wolfgang E., Vlasov Dmitry Yu.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Pavia Santamaria S., McDermott J., Cooper T.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Silva B., Rivas T., Prieto B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Barone G., Ioppolo S., Magazu S., Majolino D., Migliardo P., Neri N.F., Pappalardo L., Ponterio R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Casoli Antonella, Palla Gerardo, Pignagnoli Francesca
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου