Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 41 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 31 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Πολιτιστική κληρονομιά 25 Τοιχοποιίες:Κτίρια-Συντήρηση 13 Αντισεισμική μηχανική 12 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
9
από Διαμαντάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Μεταπτυχιακή Διατριβή
10
από Τάταρης Δημήτριος Αντ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

Μεταπτυχιακή Διατριβή
11
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Ημερίδα
12
από Αντωνίου Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή
13
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
16
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Μελέτη