2
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
3
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
5
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Φυλλάδιο
6

Φυλλάδιο
7

Φυλλάδιο