Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 66 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 46 Πολιτιστική κληρονομιά 41 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 36 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 25 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 22 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 12 περισσότερα ...
141
από Cavallini T., Massa S., Traversi L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
144
από Λυριτζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
145
από Lorusso S., Troili M., Buonocore F., Marabelli M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
147
από Wierzchos J., Ascaso C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
149
από Μπαλοδήμου Ευχάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
150
από Behlen Andreas, Steiger Michael, Dannecker Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
151
από Corrao Rossella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
152
από Doehne Eric, Rodriguez-Navarro Carlos
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
153
από Evstrapov A.A., Kurochkin V.E., Panina L.K., Krumbein Wolfgang E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
154
από Fabbri B., Gualtieri S.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
155
από Ferrari Giacomo, Martire Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
156
από Mauricio A., Figueiredo C., Aires-Barros L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
157
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Συνέδριο
158
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Συνέδριο
159
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Σεμινάριο
160
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο