2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
6
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
12
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή