1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
3
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Αναστασάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
5
από Αυγουστίδης Σ. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο