1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
4
από ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Αναστασάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
6
από Μπότσικα Ε., Τσακαλίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διπλωματική Εργασία
7
από Αυγουστίδης Σ. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο