1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή