2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
9
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
11
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
13
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή