1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο