2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
8
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή